top of page

UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie mienia to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do przedsiębiorstwa, pracowników oraz osób trzecich. 

Ubezpieczeniem mienia mogą zostać objęte budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, szyby i inne tłukące się przedmioty, środki obrotowe, mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze.

Zakres podstawowy ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch i upadek statku powietrznego. W zależności od potrzeb klienta zakres możemy rozszerzyć o dodatkowe ryzyka:  deszcz nawalny, dym,  falę uderzeniową, grad, huragan, lawinę,  osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenia pojazdu, zalanie, zaleganie śniegu lub lodu, zapadania się ziemi, akcję gaśniczą lub ratowniczą, wyburzenia lub

 odgruzowanie, a także powódź, kradzież i wandalizm,  ubezpieczenie szyb i elementów szklanych od stłuczenia.

 

Posiadamy w swojej ofercie ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk), co pozwala nam na elastyczny i trafny dobór oferty ubezpieczenia dla najbardziej wymagających przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami pod nr tel. tel. 77 44 11 377 lub napisz przez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

bottom of page