UBEZPIECZENIE TRANSPORTOWE

Oferta ubezpieczeń transportowych to:

  1. Cargo - ubezpieczenie przewożonego mienia od utraty lub uszkodzenia w wyniku wypadku środka transportu lub działania sił przyrody, a także w wersji od wszystkich ryzyk.                                                                                          

  2. Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym zakresem obejmuje całkowite  lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki. Może być dodatkowo rozszerzone np. o szkody powstałe w wyniku kradzieży lub rozboju, szkody w artykułach żywnościowych, szkody w przesyłkach o podwyższonych ryzykach takich jak sprzęt RTV, AGD, alkohol.                                                                                                                                                                           

  3. Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym zakresem obejmuje całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki. Może być rozszerzone np.o szkody w przesyłkach przewożonych przez terytorium Rosji lub Ukrainy, o szkody w artykułach łatwo psujących się                                                                                   

  4. Ubezpieczenie OC spedytora zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły  szkodę majątkową.                                    

  5. OC zawodowe przewoźnika wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych posiadających oferty dla klientów.

Skontaktuj się z nami pod nr tel. tel. 77 44 11 377 lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

   Napisz do nas
  • Facebook

 

Zobacz na naszej stronie:

 

O nas

Klienci Indywidualni

Biznes

Fotowoltanika

Nasze Biura

Email: biuro@europartner.pl

Telefon: 00 48 / 77 44 11 377

© 2020 by Europartner. 

Europartner Sp. z o.o. 45-215 Opole,Luboszycka 36 NIP 754-25-95-252 KRS 0000050132 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 52.000,- zł