top of page

Strefa Klienta

Pobierz potrzebne dokumenty

Pobierz dokument - Wypowiedzenie OC na koniec okresu ubezpieczenia

Pobierz dokument - Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu

Pobierz dokument - Oświadczenie sprawcy kolizji

Pobierz dokument -Wypowiedzenie OC w przypadku podwójnej umowy OC

Pobierz dokument -Wspólne oświadczenie o wypadku

Pobierz dokument - Wniosek o zwrot składki

Pobierz dokument - Informacja o  Dystrybutorze

Pobierz dokument - Zgoda na przetwarzanie danych

Pobierz dokument - Klauzula Informacyjna

bottom of page