top of page

UBEZPIECZENIE ZAWODOWE

Ubezpieczenie OC zawodu chroni Ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkody

osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (działalności zawodowej).

OC zawodowe może być obowiązkowe i/lub dobrowolne.

Obowiązkowe OC zawodu dotyczy między innymi : adwokatów, agentów ubezpieczeniowych,

Biegłych rewidentów, księgowych, zawodów medycznych, rzeczoznawców majątkowych,

Notariuszy, doradców podatkowych, pośredników nieruchomości czy radców prawnych.

Ubezpieczenia OC zawodu dobrowolne często wiąże się z odbywaniem praktyk zawodowych

przez uczniów i studentów.

W swojej ofercie posiadamy wszystkie dostępne na rynku ubezpieczenia OC zawodowe.

Skontaktuj się z nami pod nr tel. tel. 77 44 11 377 lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

bottom of page