top of page

UBEZPIECZENIE DLA ROLNIKÓW

Ubezpieczenia dla rolników to specyficzny, szeroki zakres ochrony, którym można objąć gospodarstwo  rolne.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych i obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika,  zapewniamy klientom ubezpieczenia dobrowolne domu mieszkalnego, upraw, maszyn rolniczych, zwierząt gospodarskich, produkcji zwierzęcej i koni.

Uprawy to „owoce” ciężkiej pracy rolników, które mogą w jednej chwili w wyniku niesprzyjającej aurze ulec zniszczeniu. Nasza oferta zapewnia ochronę na wypadek takich okoliczności.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, które może być dotowane z budżetu państwa. Rolnicy, którzy  pobierają dopłaty bezpośrednie zobowiązani SA ubezpieczyć minimum połowę swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi np. gradu, huraganu, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania. Ochrona może być rozszerzona o ryzyko pożaru całości lub części pola.

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia pracy rolników. Ubezpieczeniem obejmiemy nieprzewidziane zniszczenia, uszkodzenia, awarie, kradzież oraz udział w kolizji czy wypadku.

Często wartość maszyn rolniczych oscyluje w granicach kilkuset tysięcy złotych – warto o tym pamiętać nie tylko z powodu kredytu czy leasingu, ale już po jego spłacie.

Zwierzęta gospodarskie – zapewniamy ochronę w przypadku ich utraty z powodu pożaru budynków,

w których przebywają zwierzęta, a także w przypadku powodzi, huraganu, deszczu nawalnego,

uderzenia pioruna a także uboju z konieczności.

Skontaktuj się z nami pod nr tel. tel. 77 44 11 377 lub napisz przez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

bottom of page