Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia dla rolników to specyficzny, szeroki zakres ochrony, którym można objąć

gospodarstwo  rolne.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych i obowiązkowego ubezpieczenia

OC Rolnika zapewniamy klientom ubezpieczenia dobrowolne domu mieszkalnego, upraw,

maszyn rolniczych, zwierząt gospodarskich, produkcji zwierzęcej i koni.

Uprawy to „owoce” ciężkiej pracy rolników, które mogą w jednej chwili w wyniku niesprzyjającej

aurze ulec zniszczeniu. Nasza oferta zapewnia ochronę na wypadek takich okoliczności.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, które może być dotowane z budżetu państwa.

Rolnicy, którzy  pobierają dopłaty bezpośrednie zobowiązani SA ubezpieczyć minimum połowę

swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi

np. gradu, huraganu, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania.

Ochrona może być rozszerzona o ryzyko pożaru całości lub części pola.

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia pracy rolników.

Ubezpieczeniem obejmiemy nieprzewidziane zniszczenia, uszkodzenia, awarie, kradzież

 oraz udział w kolizji czy wypadku.

Często wartość maszyn rolniczych oscyluje w granicach kilkuset tysięcy złotych – warto

o tym pamiętać nie tylko z powodu kredytu czy leasingu, ale już po jego spłacie.

Zwierzęta gospodarskie – zapewniamy ochronę w przypadku ich utraty z powodu pożaru budynków,

w których przebywają zwierzęta, a także w przypadku powodzi, huraganu, deszczu nawalnego,

uderzenia pioruna a także uboju z konieczności.

Skontaktuj się z nami pod nr tel. tel. 77 44 11 377

   Napisz do nas
  • Facebook

 

Zobacz na naszej stronie:

 

O nas

Klienci Indywidualni

Biznes

Fotowoltanika

Nasze Biura

Email: biuro@europartner.pl

Telefon: 00 48 / 77 44 11 377

© 2020 by Europartner. 

Europartner Sp. z o.o. 45-215 Opole,Luboszycka 36 NIP 754-25-95-252 KRS 0000050132 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 52.000,- zł