top of page

           

 

UBEZPIECZENIA ALL RISK

Określa szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej od bardzo szerokiego wachlarza zdarzeń mogących powodować szkody w majątku oraz które mogą wynikać z nieumyślnego bądź rażącego zaniedbania takiego jak np. pozostawienie bez nadzoru urządzeń grzewczych bądź żelazka czy kuchenki gazowej.

zakres tego ubezpieczenia można również rozszerzyć o ochronę od kradzieży z włamaniem a także kradzieży zwykłej. Plusem takiej formy ubezpieczenia All Risk jest korzyść z perspektywy dochodzenia swoich roszczeń po szkodzie, ponieważ ciężar dowodu leży po stronie ubezpieczyciela.Poszkodowany jedynie jest upoważniony do zgłoszenia szkody za pośrednictwem odpowiedniego wniosku. Takie rozwiązanie jest praktyczne i skraca drogę do uzyskania odszkodowania za utracone mienie.

Ubezpieczenie All Risks – jakie wyłączenia odpowiedzialności?

 Towarzystwa Ubezpieczeniowe  stosują nieco inne wyłączenia odpowiedzialności, wszystko zależy od polityki prawnej przyjętej przez daną firmę ubezpieczeniową.

Poniżej przedstawiamy  najczęstsze  standardy stosowane przez ubezpieczycieli w wyłączeniach od odpowiedzialności:

  • brak przeglądów technicznych i okresowych, których dopełnienie narzuca ubezpieczonemu obowiązujące prawo;

  • brak należytej konserwacji tych sprzętów i instalacji, które tego wymagają;

  • samowolka budowlana, czyli stosowanie rozwiązań niezgodnych z prawem budowlanym;

  • umyślne działanie ubezpieczonego lub innych członków gospodarstwa domowego;

  • działania podjęte pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

są to jedynie przykłady, dlatego warto wcześniej zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia bądź skonsultować się z naszym doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym pod  numerem

 

 Zadzwoń pod nr tel. 77 44 11 377 lub napisz do nas przez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

bottom of page