top of page

Najczęściej zadawane pytania

  • Jak zgromadzić dokumentację po szkodzie?      

  • Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy?                 

  • Jak towarzystwo ustala rozmiar szkody?

bottom of page