top of page

PODRÓŻE I WYCIECZKI

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę podczas podróży zagranicznych w przypadku

nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Przede wszystkim pokrywa koszty leczenia za granicą i assistance czyli np.: koszty ewentualnego

transportu medycznego z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, koszty poszukiwania

w górach i na morzu czy pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów.

Zgodnie z potrzebami klientów w ubezpieczeniu można uwzględnić choroby przewlekłe

Ubezpieczonych, wykonywanie pracy, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, pasywny

udział w wojnie.

Na życzenie klientów jest możliwość dołączenia do ochrony : NNW w czasie podróży, OC w życiu

prywatnym, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego.

 

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu

lub śmierci Ubezpieczonego.

Świadczenie wypłacone klientowi  lub jego bliskim pomoże  pokryć  koszty leczenia  i rehabilitacji

a  nawet operacji plastycznych, nabycia środków specjalnych, przekwalifikowania zawodowego

osoby niepełnosprawnej czy dostosowania mieszkania lub domu do potrzeb osoby po wypadku.

 Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia pozwala nam agentom dopasować ochronę

do potrzeb i preferencji osób indywidualnych, rodzin, uczniów i pracowników.

Górna granica wieku osób przystępujących - bez ograniczenia wiekowego – w tym

zakresie ubezpieczamy nawet 100-latków.

Zadzwoń pod nr tel. 77 44 11 377 lub napisz do nas przez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

bottom of page