top of page

OC działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności zabezpiecza majątek przedsiębiorcy

W razie zobowiązań wynikających z konieczności naprawienia szkody osobie trzeciej lub w mieniu

osoby trzeciej w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności ubezpieczenie OC może być obowiązkowe

i/lub dobrowolne.

Ubezpieczenie OC oferujemy w wersji podstawowej z możliwością rozszerzenia ochrony

o ryzyka dodatkowe np.:

  • OC za szkody wyrządzone nieumyślnie na skutek rażącego niedbalstwa,

  • OC za szkody powstałe na terytorium krajów Unii Europejskiej,

  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,

  • OC za szkody wyrządzone podwykonawcom,

  • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania, a także ryzyka dodatkowe dedykowane określonym branżom np.:

  • OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,

  • OC za szkody powstałe w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych,

  • OC za szkody wynikające z chorób zakaźnych,

  • OC za szkody w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu

  •   dobrowolnemu.

W zależności od rodzaju działalności i potrzeb klientów dobieramy zakres ubezpieczenia

oraz sumy gwarancyjne. Specyfika prowadzonej działalności ma istotny wpływ na ostateczną

ofertę dla klienta.

Zadzwoń pod nr tel. 77 44 11 377 lub napisz do nas przez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

bottom of page