top of page

Najczęściej zadawane pytania

  • Gdzie sprawdzić, czy zbywca pojazdu ma ważne OC?         

  • Co zrobić z polisą po zbywcy?                                              

  • Czy każde towarzystwo rekalkuluje składkę OC?

bottom of page